ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 14
56811
121318
19232425
262728 

2017-11-10 - საკრებულოს სხდომა

   2017 წლის 10 ნოემბერს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ლაშქარავა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხის განხილვა.  1. „სს ,,ლიბერთი ბანკი”- სათვის სენაკის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის შესახებ” 2. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ” 3. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ” 4. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დამტკიცების შესახებ”  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე” 5. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დამტკიცების შესახებ”  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე” 6. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე” 7. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დამტკიცების შესახებ”  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე” 8. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დამტკიცების შესახებ”  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე” 9. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თვმჯდომარის, თვმჯდომარის მოადგილის და კომისიის თვმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით, ბიულეტენის ნიმუშისა და არჩევის პროცედურების დამტკიცების შესახებ”10. სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით ცნობად მიღების თაობაზე. მომხესნებელი იყო სენაკის მუნიციპალ;იტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ლაშქარავა.

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 57 97