ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 12
345789
1011121316
17202223
2425272930

2017-09-28 - საკრებულოს ბიუროს სხდომა

   2017 წლის  28 სექტემბერი  გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ლაშქარავა. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო ხუთი საკითხის განხილვა. 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 27 სექტემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსული №01/3435 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №262) - „სენაკის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 27 სექტემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსული №01/3435 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №262) - „სენაკის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების  შიდა მონიტორინგისა  და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 27 სექტემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსული №01/3435 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №262) - „სენაკის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალისათვის სამსახურეობრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ“ 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 27 სექტემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსული №01/3435 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №262) - „სენაკის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ 5. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 27 სექტემბერს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსული №01/3435 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №262) - „სენაკის მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი  საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’ . მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე: ჯ. ლაშქარავა

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 57 97