ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 123
4810
111314151617
1820212224
25272830 

2017-06-23 -

   2017 წლის 23 ივნისს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხის განხილვა. 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 20 ივნისს  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსულ №01/2192 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №154) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლებისთვის გზების განსაზღვრის თაობაზე” - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 2. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 23 ივნისს  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსულ №01/2233 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №159) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე”- სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2017 წლის 23 ივნისს  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან შემოსულ №01/2233 მომართვაზე (სარეგისტრაციო №159) - ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მომსახურეთა თანამდებობების სარგოების ოდენობების განსაზღვრის  თაობაზე” - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 4. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის, თანამდებობრივი  რანგირების და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვბრის თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 მარტის N18 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების  შეტანის თაობაზე” - სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოცემის მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.5. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტის შედგენის თაობაზე მომხსენებელი იყო სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ ლაშქარავა.

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 57 97