ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 3
456810
1117
18222324
25282931

2018-03-30 - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2018 წლის 30 მარტს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერ რუსია. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხის განხილვა. 1. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის და თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების დამტკიცების თაობაზე 2. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე3. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“4.სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ“5. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“6. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა  და ქონების მართვის სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“7. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“8.  „სენაკის  მუნიციპალიტეტის მერიის   ზედამხედველობის სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“9. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამსახურის   დებულების   დამტკიცების შესახებ“10. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №60 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. მომხსენებელი იყო  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახაბერ რუსია.

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 57 97