ფოტო გალერეა
სიახლეთა არქივი
კვიორშსამოთხხუთპაბშაბ
 13
47810
111617
1821222324
252628 

2018-02-19 - საკრებულოს სხდომა

2018 წლის 19  თებერვალს გაიმართა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. სხდომას თავმჯდომარეობდა სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი კალანდარიშვილი. დღის წესრიგის მიხედვით გათვალისწინებული იყო შემდეგი საკითხების განხილვა.  1. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის  დამტკიცების შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 12 თებერვლის №5  დადგენილებაში  ცვლილებების  შეტანის თაობაზე. ომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია   2. ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი (ძირითადი) ქონების  (საკადასტრო კოდი № 44.01.31.229) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 სექტემბრის N44 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ. მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის თავმჯდომარე: ბ. ხურცია  3. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული პეტიციიების საფუძველზე შესაბამისი გადაწყვეტილების  მიღების თაობაზე”. მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა 4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმვის შესახებ    მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს სივრცითი-ტერიტორიული  დაგეგმარების  და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე: თ. ჯინჯოლავა  5. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის №40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ    მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატოს  საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ზ აფაქიძე  6. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის №40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ . მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატოს  საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ზ აფაქიძე  7.,,სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო, საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემრის №36 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  მომხსენებელი: სენაკის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატოს  საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე: ზ აფაქიძე  8. სენაკის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპიური დებულების დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 12 თებერვლის №3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე: კ. რუსია  9. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების  შემოღების ოდენობის, განსაზღვრისა და გადახდევინების წესის შესახებ“ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე„ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 აპრილის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე’’ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბ. კალანდარიშვილი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერისა და სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის ამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 აპრილის №19 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ მომხსენებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბ. კალანდარიშვილი  11. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის  პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა  თანამდებობების სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსის დამტკიცების თაობაზე“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №41 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მომხსენებელი : სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბ. კალანდარიშვილი.

 

 

 

 

ჩვენი მისამართია:
4100, ქალაქი სენაკი. შ.რუსთაველის ქუჩა, №243
E-mail: sakrebulo.senaki@gmail.com 
Tel: 0(413) 27 57 97